Loading...

Ein sjtökske Historie

De Sjravelaire van Genhout.
Ein jông vastelaovesvereiniging mêt wie veurauwersj.

 

 

 

Wat veuraaf ging
Vastelaovend, oftewaal vastenaovend, viere sjient edere Limburger toch waal ê bietje gegaeve te zin.
Zoa auch de Genhoutenaere. Oet auw kezêtte weite veer dat luuj, die op zeuk waore nao de historie van oos zöstervereiniging de Baeker Pottentaote, in ’t gemeintearchief van Mesjtreech op de Limburger Courier (veurluiper van De Limburger) van 6 miërt 1886 (!) gesjtoate zin.

Dao-in sjting de volgende advertentie-teks:
optocht Grootgenhout (Beek) op Vasteavond Maandag a.s. door de Vastenavondvrienden De Fluppen, tellende meer dan 111 leden, des middags om 1 uren, 11 minuten, 11 seconden:
Zeven Cavalleristen te paard;
De Bostonner Walzers (Amerikaansche wagen, bespannen met 4 schimmels);
Zang op zich Genhouter;
De Fluppenwagen (Engelsch model);
De Breslauer Ambachtsverein (Pruissche wagen);
Het allegaartje van nummer 11;
Conducteurs, die het den toeschouwers zullen aangenaam maken, in het belang der behoeftigen van Grootgenhout.

Op de twieëde plaats haet Jong Nederland al zeker sins 1968 jeugvastelaovend georganiseerd, wobie al ênne jeugprins woort oetgerope en al eine optoch door Genhout trok.

Es iësjte jeugdprins van Genhout sjteit te book de latere Sjravelaire-prins Jos Nijsten es Jos I.

 

 

 

De Oprichting
Waarsjienlik aan ’t deinke gezat door dees jeugdige veurgängers, kaome de hieëre Jo Jacobs en Guus Schellekens in november 1973 in de keuke van ’t Gemeinsjapshoes op ’t idee om ’n echte vastelaovesvereiniging op te richte. Nao get euverlek, waobie al gauw auch d’n hieër Math Gerits oet Kelm’nd woort betrokke, woort besjlaote ’n vergadering bie-ein te rope mêt de volgende personen: Math Gerits en Jo Jacobs, en es afgevaardigden van ’t Genhouter horeca-laeve: Guus Schellekens (Gemeinsjapshoes), Annie Jacobs (De Meerpaal), Louis Voncken (Aan de Meule) en Huub Vroemen (Café Vroemen).
De oprichtingsvergadering waor op 20 jannewarie 1974 in Café De Meerpaal. Hie woorte auch de doelsjtêllinge van de nuuj vereiniging en de naam vasgelag.
De Genhouter Sjravelaire sjtêlde zich tot doel:
De vastelaovend in Genhout tot bleuj te bringe veur jônk en auwt.
Door ’t organisere van versjillende activiteite de vastelaovend in Genhout tot ein eige begrip te make.
En mêt dit lêtste punt ginge ze dan auch direk van sjtart. Al op 16 fibberwarie 1974 presenteerde de Sjravelaire ’n zitting die klônk es ein klok. Auch woort dae aovend de ieësjte Raod van Elf aan ’t Genhouter publiek, dat massaal waor gekômme, veurgesjtêld en geïnstalleerd.

1

De allerieësjte Raod van Elf
Sjtaond vlnr: Harrie Roes, Huub Gorissen, Dré Henssen, Wiel Solberg, Léon Claessens, Albert Lemmens, Constant Henssen.
Zittend vlnr: Wiel Nijsten (Secretaris), Math Gerits (Vorst), Prins Gène Nelissen, Jo Jacobs (Voorzitter), Wim Vroemen.
Oet good-ingelichte bron weite veer, dat ônger de kandidaat leden RvE zich auch Eugène Nelissen bevông. Hae trôk zich aevel op ’t lêtste moment truk omdat hae in militaire deens môsj, mê kaom op dezellefde 16e fibberwarie 1974 truk es iësjte Sjravelaire Prins Gène I.

 

 

 

Dat de Sjravelaire van aanpakke wiste bleek al eine daag later, wie ze sjmörriges “nao de Hoa-mès” van 11.11 oer tot 12.11 oer ein drök bezochte receptie hele in ’t Gemeinsjapshoes.
En es of alles neet op kôsj, waor sjmiddes auch nog eine groate optoch door Genhout. ’t Hoagtepunt van deze optocht waor Prins Gène I in ein geweldig groate appelsien.
’t Waor waal lestig ôm eine goeie daag oet te zeuke veur d’n optocht. Op zaoterdig waor de optocht in Meersj, op zôndig in Gelaen, op maondig in Baek en op dinsdig in Nirbik. En toen kaom eine mêt ’t idee ôm de optocht ein waek iëder te haute. Nao dat ederein oetgelache waor, bleek ’t toch neet zoa-ein sjtôm idee te zin. En zoa kump ’t dat v’r noe nog ummer ein waek véur de vasteaovend al optocht höbbe in Genhout.
En dat mië luuj dat leuk vinge, bliek oet de geweldige belangsjtêlling die d’r elk jaor weer is voor oze optocht. De Raod van Elf, dae waal hauw laote zeen väöl te kênne, leet hie zeen neet alles in eine kieër te kênne. Ze hauwe geine eige wagel mieë kênne boewe en ginge dus mêt op de fits!

Opvallend waor dat deze Raod van Elf op zoa eine korte tied al in nuuj uniforme gesjtaoke waor. Deze waore dan auch neet nuuj, mê twieëde hands gegôlle van C.V. De Loeszek oet Vallekeberg. Wie vlot alles moosj gaon bliek oet ’t vollegende:
Op ein van de väöl werrikbesjpraekingsaovende tösje oprichting en ieësjte zitting (amper 3 waeke) bleek inins dat de iëder geneumde kestuums te kaup woorte aangebaoje. Ze besjlaote nog a’ la minute nao Vallekeberg te vertrêkke, wonao aankommend RvE lid Wiel Solberg opmirkde: “Môt dat hieë zoa flot? Ich bên mer blie, dat ich mich nog ein zuver humme höb aangedaon, angesj kosj ich nog neet mêt gaon.”

Al op de iësjte zitting van de Sjravelaire zurregde ein echte hofkapel veur de meziek. ‘T Ging hie om ein kapel die oet muzikante van de fanfare besjting. Hie kaom in 1985 ein veurluipig einde aan.

Op 16 november 1974 waor de officiële installatie van ein reigelingscomité.
Vanaaf 1976 tot 1982 houwe de Sjravelaire ondersjteuning van Dansmarietjes. Jaore later is dees traditie weer opgepak door de Sjravelsjterkes. Daonao Sjraveldansmariekes geneumd.

De letste tuë tek bie ôs vereiniging zin de jeugd-commissie en de Auwt – prinsevereiniging.
De jeugdcommissie hilt zich bezig mit ’t oetzeuke en begeleide van de jeugdprins en ziene jeugdraod.
De Auwt Prinse Vereiniging richt zich veural op de opvang en ’t in ’t good sjpaor hauwte van ex-prinsen van de Sjravelaire.

De doelsjtelling oet de oprichtingsvergadering, ’t tot bleuj brenge van de Vastelaovend in Genhout, kreeg in de laup van de jaore ummer mië gesjtalte. En de Sjravelaire zin nog lang neet van plan daomit oet te sjeie.

Vastelaovend Same.